Lịch tiêm chủng quốc gia chương trình tiêm chủng mở rộng

Khi nào thì cho bé đi tiêm phòng, và cần phải tiêm những mũi nào? Bảng lịch tiêm chủng quốc gia trong chương trình tiêm chủng mở rộng sau đây sẽ cung cấp cho các bậc phụ huynh thời điểm sớm nhất có thể tiêm phòng các loại vắc xin và các mũi tiêm cần thiết cho bé.

Lịch tiêm chủng quốc gia chương trình tiêm chủng mở rộng

Lịch tiêm chủng quốc gia chương trình tiêm chủng mở rộng